Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Ako začať

 

PRVÉ       dva      KROKY       

-----------------------------------------------------------------

                                                       AKO ZAČAŤ ?

Otestuj sa :

www.zsodborne.sk

www.komposyt.sk

www.comdi.sk

www.occupationsguide.cz    - sprievodca svetom povolaní

www.corobim.sk                 - kam po škole-online videoknižnica povolaní

www.povolania.sk
www.strednaskola.sk
www.uips.sk                       -  ako na strednú školu
www.pppknm.sk                 -  testy,typológia osobnosti,test potrieb, semafor
www.svs.edu.sk

www.studia.education.sk

www.skoly.sk

www.test-osobnosti.sk

 Súhrnné informácie o možnostiach štúdia na stredných školách v nasledujúcom školskom roku prinášajú pravidelne aktualizované publikácie: „Ako na stredné školy?“ a „Sprievodca neštátnymi školami“ zverejnené na webovom sídle CVTI SR http://www.cvtisr.sk/ v časti Školstvo/Regionálne školstvo.

 Portál „Mapa regionálneho školstva“ na adrese http://mapaskol.iedu.sk slúži na zníženie informačnej nerovnosti v regionálnom školstve v SR. Záujemcom o štúdium a ich rodičom alebo zákonným zástupcom (ďalej len „zákonný zástupca“) ponúka informácie, ktoré im môžu pomôcť v rozhodovaní sa pri výbere školy. Odbornej verejnosti ponúka tento portál jednoduchší prístup k informáciám. Údaje na portáli sú priebežne aktualizované.

 V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý už od školského roku 2015/2016 umožňuje prípravu žiakov v systéme duálneho vzdelávania, sú informácie o organizácii systému duálneho vzdelávania zverejnené na www.potrebyovp.sk.

 

     

KATALÓG PRACOVNÝCH POZÍCIÍ A NÁROKOV NA NE PRE ÚČELY PROFESIJNEJ ORIENTÁCIE.

 

Účelom katalógu je vysvetliť mladým ľuďom,  aké možnosti majú v jednotlivých povolaniach.

 

Plnú verziu katalógu nájdete TU

 

1.Krok

Odpovedz  na nasledujúce otázky

 ŠKOLA       

 -  Aký máš prospech? Snaž sa dosiahnuť čo najlepšie výsledky vo všetkých vyučovacích predmetoch.
K tomu musíš čo najlepšie zvládnuť Testovanie-9. Ak si šikovný a urobíš testy zo SJL aj MAT najmenej na 90 %, dvere na tvoju vysnívanú školu máš otvorené bez prijímacej skúšky. Pripomínam, že podmienkou prijatia na všetky školy je okrem uvedeného, úspešné ukončenie 9. ročníka.

  

 - Rád sa učíš a hľadáš nové informácie aj v inej literatúre ako sú školské knihy? Okrem počítačových hier na nete, vyhľadávaš
aj vzdelávacie stránky?
Ak áno, tak je to dobrý signál, že štúdium na strednej škole  bude pre teba bezproblémové.  Pamätaj si,
že na každej škole sa musíš učiť.

 

-   Pripravuješ sa na vyučovanie pravidelne a zodpovedne? Alebo si po  vyučovaní spokojne vzdychneš – dnes som prežil bez
zlej známky, aj zajtra sa  vydarí bez učenia?
Pamätaj si, že bez učenia sa nikdy nikto múdrym nestal. Tabletky múdrosti žiaľ
ešte nie sú v predaji. Či našťastie?

 

-   Ktorý predmet máš najradšej? Matematiku, fyziku, informatiku ? Chémiu, biológiu, geografiu? Cudzie jazyky a slovenčinu?
Alebo hudobnú a výtvarnú výchovu? A čo telesná výchova ?

Odpoveď na  túto otázku ti napovie, či je lepšie ísť  školu technického zamerania, spoločensko-vedného, prírodovedného, umeleckého alebo športového zamerania.

 

 ZÁUJMY

  Čo ťa  baví  a zaujíma?  Počítače, technika, elektronika?  Si zvedavý na akom princípe pracuje počítač alebo chceš vytvárať
programy do počítačov?  Alebo si len bežný užívateľ? 

Rád komunikuješ s ľuďmi a nie je ti ľahostajné zdravie a život okolo teba?     

Rád sa pohybuješ v prostredí, kde sa pracuje s drevom alebo kovom?  Pomáhal si  pri  maľovaní bytu a tešilo ťa to?

Rád objavuješ niečo nové? Rád cestuješ a chcel by si spoznávať iné krajiny? Je pre teba športovanie prioritou číslo jeden?

Zapamätaj si však, že svojim záujmom sa môžeš venovať aj popri  svojom hlavnom zamestnaní. Ideálne je, ak sa tvoja práca
stane zároveň aj tvojim koníčkom. Nie často sa tak stáva.

 

SPOZNANIE SAMÉHO SEBA -  TYPY OSOBNOSTI 

-  Aký typ osobnosti si?  Si technický, intelektuálny, umelecký, sociálny, administratívny alebo podnikavý  typ osobnosti?
Pozorne si prečítaj nasledovnú charakteristiku jednotlivých typov.

  umelecký   -  Dáva prednosť rôznym umeleckým činnostiam, ktoré mu umožňujú vyjadriť sa farbou, tvarom,

                        pohybom, hudbou alebo slovami.           

  sociálny     -    Baví ho pomáhať  ľuďom pri riešení ich  osobných alebo zdravotných  problémov, pri ich

                         vzdelávaní,  starostlivosti o deti ale i dospelé osoby.

 

intelektuálny  -   Uprednostňuje riešenie teoretických úloh, ktoré  vyžadujú premýšľanie, hľadanie pravdy o svete.     

                        Uprednostňuje  praktické, technické  alebo manuálne činnosti, ktoré poskytujú konkrétne

                         a viditeľné výsledky   práce.

 podnikavý      -   Bavia ho rôzne činnosti,  ktoré sú spojené s obchodom, podnikaním,  predajom či nákupom

                         rôzneho tovaru, služieb a ktoré vyžadujú energické správanie, podnikavosť, riadenie ostatných ľudí.


administratívny  -  Uprednostňuje jasne  stanovené činnosti, napríklad v obchodnej či administratívnej oblasti,
                          analyzovanie
rôznych údajov,dát, organizačné úlohy a administratívne práce.

 

BUDÚCA KARIÉRA                       

-  Aké mám šance uplatniť sa na trhu práce? Aké sú výhody a nevýhody povolania, ktoré si chcem vybrať? Uplatním sa?
Koľko zarobím? Mám zdravotné  obmedzenia?

Chcem pracovať v mieste svojho bydliska a v okolí? Budem dochádzať každý deň za prácou? Alebo chcem vycestovať do
zahraničia? Chcem byť členom pracovného tímu ,alebo viesť a riadiť kolektív?  Chcem byť šéfom vo svojej vlastnej firme?

 

 

2.krok 

Poraď sa 

Ak si nevieš poradiť so  svojou  budúcou  profesijnou orientáciou, hlavne nezostaň s problém sám. Pýtaj sa!
 · mamy, otca   · triedneho učiteľa  · výchovného poradcu · skúmaj aj sám seba.

                   Kde ti ešte môžu odborne poradiť?

                   - v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva  

                       a prevencie, Turecká 35, Nové Zámky 

                                                        Tel.: 035/ 640 01 43

 

                 - na Úrade práce, soc. vecí a rodiny, Nové Zámky   

                                                         Tel.: 035 2440 999 - ústredňa

                  


TOPlist