Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Dokumenty a materiály pre rodičov

Vitajte na stránke vychovnaporadkyna.weblahko.sk v sekcii

Dokumenty a materiály pre rodičov

         26.02.2014                 

INFOBROŽÚRA ZO ŠKOLY DO ZAMESTNANIA

     Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci v aktivít zameraných na propagáciu stredného odborného školstva vydal v týchto dňoch informačnú brožúru „ZO ŠKOLY DO ZAMESTNANIA“ určenú pre školy i rodičov.
     Materiál ponúka prehľad poskytovaných výhod odborného vzdelania, a to v celej jeho šírke, počnúc benefitmi, ktoré získaním príslušného stupňa odborného vzdelania (od nižšieho, cez úplné až po vyššie), vrátane nadväzujúceho štúdia, ktorými sú nadstavbové štúdium, kvalifikačné pomaturitné štúdium, špecializačné pomaturitné štúdium, ako aj vyššie odborné štúdium.
Súbor typu pdf

 Vplyv médií na vývoj detí a mládeže

Na formovaní mladého človeka sa podieľajú:

- spoločnosť,

- škola,

- vrstovnícka  skupina,

- rodina,

- cirkev,

- médiá.

Na psychický a morálny vývin detí a mládeže môžu negatívne pôsobiť mediálne obsahy. Sú to obsahy znázorňujúce násilie, agresivitu, rasizmus, sexuálnu promiskuitu, obsahy zamerané    proti ľudskosti, morálke, obsahy ktoré zosmiešňujú a dehonestujú rodinu a vzťahy v nej.

 

Ďalšie negatíva, riziká a dôsledky médií na formovanie dieťaťa a adolescenta

1. Ohrozenie tvorby adekvátneho hodnotového systému

2. Pozorovanie a imitovanie nežiaducich modelov a vzorov správania

3. Pornografia

4. Závislosť a izolácia

5. Utváranie predsudkov

6. Zanedbávanie školy a školských povinností 

 

Mnohí rodičia pociťujú beznádej, pretože si myslia, že s médiami sa nedá bojovať.

Z hľadiska pedagogiky nie  je dôležité sústrediť sa na boj s médiami, ale na dieťa a mladého človeka, na napĺňanie jeho potrieb, poskytovania mu hodnotových vzorov  rodine. Riešením       nie je zakázanie používania médií, pretože dieťa sa skôr, alebo neskôr dostane do kontaktu. Úlohu rodičov, učiteľov je pomôcť, dieťaťu sa bezpečným spôsobom vyrovnať s vplyvom prostredia. Aby sme dokázali chrániť deti a dospievajúcich pred negatívnym vplyvom médií musíme poznať, čo ponúkajú a oznamujú.

 

Návrhy pre učiteľov, rodičov a vychovávateľov ako chrániť dieťa a vychovávať k správnemu používaniu médií.

Hľadať informácie. Mediálna gramotnosť rodičov

Čím viac budeme vedieť o tom, s akými médiami sa dostáva dieťa do kontaktu, tým skôr    budeme vedieť prevziať iniciatívu a pomôcť.

 Oceniť to, čo je dobré

Musíme dávať pozor na to, aby sme pred dieťaťom neprejavili postoj, ktorý bude odcudzovať všetky médiá. Je lepšie ho naučiť pozerať sa na ne vyvážene, oceňovať to, čo je v nich dobré        a nesúhlasiť s tým, čo je zlé.

Počúvať

Najlepšie informácie o médiách sa dozvieme priamo od detí a adolescentov. Stačí sa len    spýtať, aká je nová počítačová hra, film, aká webová stránka je obľúbená, kde mladí ľudia „blogujú alebo   chatujú“ .

Trvať na tom, aby adolescent žil v skutočnom svete

Adolescenti zvyknú celé hodiny presedieť za počítačom a vo virtuálnej sociálnej sieti si      budovať vzťahy. Život a vzťahy majú byť prežívané hlavne medzi ľuďmi, v rodine, medzi   priateľmi.

 Mať hranice a pravidlá, byť autoritou

Rodičia stanovujú hranice, určujú pravidlá kedy a ako dlho bude dieťa na internete, hrať počítačovú hru, alebo pozerať televíziu. Rodič by mal vedieť, kedy má povedať áno a               kedy nie. A hlavne mal by si pevne stáť za svojim slovom.

Vyberať programy

Pomôcť dieťaťu a naučiť ho vyberať si programy, zaujímať sa o to, čo pozerá. Neurobiť z televízie opatrovateľku detí.

Začať výchovou k médiám už od predškolského veku

Už od útleho veku treba dieťa zoznamovať s médiami. Diskutovať s ním, vysvetľovať a         zaujímať sa, ako dieťa vníma hlavného hrdinu, a iné postavy.

Byť vzorom pre dieťa

Mladým ľuďom chýba dostatok pozitívnych vzorov, ktoré by mohli nasledovať a napodobňovať  ich. To znamená netráviť celý voľný čas pred televíziou a za počítačom. Mať vlastný názor         a postoj a vedieť ho povedať a tým vzdelávať a vychovávať dieťa.

Naučiť dieťa hodnotiť mediálny obsah

Je dôležité naučiť dieťa hodnotiť obsah do takej miery, že bude vedieť, kedy má vypnúť   televíziu, alebo webovú stránku, keď  sa bude jednať o niečo, čo  nebude slúžiť na           formovanie jeho osoby. 

 

Prevzaté a spracované z Mládež a spoločnosť, roč.XV,4/2009, str.27- 35

 

                                                                                  Mgr. Mária Luptáková

 

 

 

 

 

Šikanovanie nemusí byť len fyzické. Agresori objavujú kyberpriestor

10.7.2012 00:00   Stanislava Harkotová

BRATISLAVA - Kanadské žartíky či intímne zábery zo šatne zaznamenané na mobiloch posúvané cez sociálne   siete. Útočné blogy. Zakladanie zosmiešňujúcich skupín. Vydieranie cez sms-ky, anonymné, obťažujúce emaily. Hanlivé texty písané v mene obete, ktorá o ničom netuší. Hoaxy. Ohováranie. Šikana už nemusí mať len fyzickú podobu, mladí agresori presúvajú svoje nápady na web. 

Šikana môže začať ako sranda. Potom vedie k depresii. Autor: Stock Photos

       

http://ads.atlas.sk/adlog.php?bannerid=22431&clientid=17495&zoneid=1397&source=&block=0&capping=0&cb=5103c1e0666c7b5fd3606785500e3436

Súvisiace správy

Prípadov šikanovania detí v školách neubúda

Anonymné internetové prostredie uľahčuje virtuálne šikanovanie

Dáma sa nemá biť, už na školách neplatí

Na šikanu nie sú učitelia dostatočne pripravení

Kyberšikana nie je novinka. Už v roku 2004, teda ešte v čase, keď internetu netrónili Facebook či Myspace,      štúdie podľa magazínu Mashable ukazovali, že s online nepríjmenosťami má skúsenosť takmer polovica detí,      ktoré majú prístup k sieti.

Potenciál pre zneužitie priestoru však v priebehu niekoľkých rokov znásobili smarfóny, tablety, rozrastajúce sa  verejné profily plné fotografií. "Možností, ako šikanovať je presne toľko, koľko je technických možností,"    komentuje psychologička Eva Smiková. Odborník na psychológiu a pedagogiku Miron Zelina dopĺňa - priestor, ktorý umožňuje problémové správanie, sa ďalej rozširuje.

Obaja nepredpokladajú, že by sa počet prípadov kyberšikany znižoval. "Ten počet detí, pokiaľ to berieme spätne, stúpa. Stúpa počet tých, ktorí sú závislí, aj tých, ktorí sú šikanovaní," podotkol Zelina.

Sranda a krádež profilu

Agresori vidia svoj nový potenciál - nemusia stáť svojej obeti tvárou tvár a ostávajú v anonymite, šikanovať vedia dokonca z pohodlia domova. A nezasahujú len ju. Internet umožňuje vytvoriť si pre svoje činy celé publikum.

"Šikana sa často začína ako sranda. Môže to začínať sms-kami, potom to prechádza na čety, sociálne siete.  Vydávajú sa rôzne inzeráty. Obeť niekedy netuší, kto je za tým. Ale už to nejde vymazať, je to na sieti, šíri sa          to ďalej," opisuje Smiková.

"Raz sme si robili srandu zo spolužiaka. Sme sa mu nabúrali do profilu a sme potom za neho písali takej babe, čo          sa mu páči," uvádza jeden z príkladov šikany portál Zodpovedne.sk, ktorý sa usiluje plniť v problematike    osvetovú činnosť.

 

 

 

Anonymné internetové prostredie uľahčuje virtuálne šikanovanie

Ďalšie prípady opisujú kradnutie fotografií a ich umiestňovanie na erotické zoznamky či kradnutie celých profilov.  "Dali sa nájsť heslá cez google alebo je na to taký program, ktorý to vie zistiť. A potom odtiaľ píšem jeho      kamošom a nadávam im," približuje príklady kyberšikany jedno z detí.

Web dodáva odvahu

Identifikovať, kto si trúfne napádať iných na internete, môže byť pre anonymitu zložité. navyše, šikanovať nemusí     len jednotlivec. "Agresori sa spoja do skupiny a šikanujú niekoho konkrétneho alebo iné skupiny," upozorňuje    Zelina. Tento typ šikany môžeme vidieť napríklad v diskusiách pod blogmi, svoje môže zohrať napríklad aj etnicita.  

Šikanovať sa nemusí len v školách. Zdroj: TASR

Internet ale môže dodať odvahu tomu, kto by si netrúfol napádať iných fyzicky. "Vo virtuálnom svete aj introvertní ľudia môžu odhaliť svoje skryté pudy a inštinkty po presadení sa v boji o moc," pripomenul pedagóg.

Na druhej strane stojí obeť, ktorá však nemusí vykazovať postavenie slabšieho jedinca. "Obeť môže byť ktokoľvek. Nemusí byť slabší, ako je to pri bežnej šikane, na internete sa to môže týkať kohokoľvek," podotkla Smiková.

Hrozby

Kyberšikanovanie v sebe podľa odborníkov nesie hneď niekoľko hrozieb. Napríklad sťahuje psychologický    priestor od reality k virtualite. "Rodina ani škola, bohužiaľ, nezachycuje roztváranie nožníc medzi tým, čo dieťa       vidí a počuje na internete a čo žije v živote a škole," poznamenal Zelina. Smiková zasa upozornila na skutočnosť,      že online šikana je nepretržitá. Do istej miery ju totiž ovplyvňuje skutočnosť, že mladí trávia na internete neúmerne veľa času.

Reakcií na daný typ správania môže byť niekoľko. "Obeť uteká od internetu alebo zatúži po odplate. Tretia reakcia, človek si to začne brať osobne a začnú komplexy. Vedie to k rezignácii, depresii, nežiaducim psychickým stavom," vysvetlil Zelina.

Smiková pripomína dôležitosť prevencie. "Často sa to deje aj počas vyučovania, učitelia sa bránia, že to nestíhajú sledovať. Pomôcť môžu bežné opatrenia, ako sú heslá, nezverejňovať fotky, rozprávať sa s deťmi." Doplnila ale,     že mnohé z nich sa k šikane nepriznávajú z obavy, že im rodičia počítač alebo facebook jednoducho zakážu.

Jedna hrozba je tu však i pre samotných agresorov. Zákon. Šikanovanie je dnes totiž klasifikovaná ako trestný čin.

Čísla

Podľa prieskumu portálu Zodpovedne.sk sa mladí ľudia v roku 2010 najčastejšie stretávali na internete s     nadávaním a vysmievaním (50 percent). Okolo 43 percent opýtaných uvádzalo, že sa stretlo s ohováraním a      šírením neprávd. Skúsenosť so samotným kyberšikanovaním uviedlo okolo šesť percent opýtaných. Približne 65 percent obetí kyberšikanovania vie, kto je agresorom. Najčastejšie je to niekto, koho poznajú naživo, buď zo      školy alebo z okolia alebo ich známy z internetu.

Ak sa dospievajúci stretnú s kyberšikanovaním, vo väčšine prípadov o tom nikomu nepovedia. Ak sa niekomu   zveria, tak najčastejšie je to kamarát.

Podľa vzdelávacieho portálu OnlineCollege.org šikanu na webe je ochotných priznať, napríklad rodičom,                40 percent dospievajúcich. Zhruba 80 percent opýtaných detí tvrdí, je ľahšie sa dostať z područia kyberšikany,     ako fyzického šikanovania.

Kvôli šikane vynechájú v USA každý mesiac školu až tri milióny detí. Kvôli šikane spácha každý rok samovraždu     až 4500 detí.

                                                                                 

TOPlist