Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Odkazy na web

 

Motivačné WWW stránky :

 www-stránky a telefónne čísla stredných škôl nášho mesta a okolia

 

 

Gymnázium N. Zámky       http://gymnz.edupage.org/ 6 420 404

odbor 7902J 4-ročné štúdium

 odbor 7902J 8-ročné štúdium

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spojená škola na Ul. B. Němcovej N. Zámky s organizačnými zložkami SPŠE a OA      

http://spojenaskolanz.edupage.org/                    6 418 256

Študijné odbory

elektrotechnika, informačné a sieťové technológie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stredná zdravotnícka škola N. Zámky   http://www.szsnz.sk/                                          6 400 879

Študijné odbory

 M zdravotnícky asistent:
 M masér
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOŠ, Jesenského 1, N. Zámky  http://soujesnz.sk./                6 428 642

Učebné odbory s výučným listom

2487 H autoopravár

6456 H kaderník

6445 H kuchár

6444 H čašník, servírka

2964 H cukrár

Štúdium končí záverečnou skúškou a každý absolvent obdrží výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške v danom odbore.
V učebnom odbore autoopravár sa žiaci po prvom ročníku zadeľujú do týchto zemeraní: autoopravár - mechanik, autoopravár - elektrikár, autoopravár - karosár, autoopravár - lakovník

Studijné odbory s maturitou

3447 K grafik digitálnych médií

2495 K autotronik

6445 K kuchár

6444 K čašník, servírka

6446 K kozmetik

3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

Štúdium sa končí maturitnou skúškou

Nadstavbové štúdium

6421 L spoločné stravovanie

3757 L 01 dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava

6426 L vlasová kozmetika

2493 L predaj a servis vozidiel

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, N. Zámky

http://www.hosnz.sk/                                                                         6 428 623

Škola poskytuje duálne vzdelávanie pre zamestnávateľov TESCO STORES SR, COOP Jednota, s.d., DM drogerie markt Slovensko

Učebné odbory

6444 H čašník, servírka 

6445 H kuchár 

6489 H hostinský, hostinská 

6460 H predavač 

Študijné  odbory

 6323 K ,5 r. hotelová akadémia  

 6405 K     pracovník marketingu  

 6352 M   obchod a podnikanie 

Zamestnávatelia – obchodné reťazceTESCO, COOP JEDNOTA,  DM drogerie markt Slovensko ponúkajú svojim žiakom:

 

– pravidelné mesačné prospechové štipendium

– pracovné oblečenie a obuv na praktické vyučovanie

– bezplatné stravovanie na praktickom vyučovaní

– odmenu za produktívnu prácu v obchode

– platené prázdninové alebo víkendové brigády v obchode

– možnosť uzatvoriť pracovnú zmluvu už počas štúdia

– možnosť zamestnania po skončení štúdia – v blízkosti domova, bez nutnosti cestovania

– možnosť kariérneho rastu v budúcnosti

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOŠ (stavebná), Nitrianska cesta 61, N. Zámky https://sosstavnz.edupage.org/  6 401 083

Śtudijné odbory ukončené  s maturitným vysvedčením 

staviteľstvo -     študijný odbor stavebnej priemyslovky

grafický a priestorový dizajn -T

mechanik hasičskej techniky -  ukončené s maturitným vysvedčením a výučným listom

Učebné odbory

 stolár

 umelecký stolár

murár

maliar

inštalatér

strechár

elektromechanik –silnoprúdová technika

kachliar

kominár

Gymnázium Šurany              http://gymsu.edupage.org/             6 501 424

4. ročné štúdium

 

Obchodná akadémia Šurany http://oasurany.edupage.org/          6 500 859

OA –bilingválne štúdium ,5.r.,8. A 9 roč. -T

Obchodné a informačné služby –medzinárodné obchodné vzťahy

Obchodná akadémia

 

SOŠ, Hviezdoslavova 55, Šurany  http://zss-surany.edupage.org/    6500871

Učebné odbory

čašník, servírka

kuchár

cukrár

pekár

Študijné odbory

cukrár, kuchár

cukrár ,pekár

 

SOŠ technická, Nitrianska 61, Šurany     http://sostsurany.edupage.sk/    6 500 865

mechanik-mechatronik ,5.r

mechanik elektrotechnik

mechanik nastavovač ,4.r

Duálny systém vzdelávania v strojárstve realizujeme od roku 1996  s firmou OSRAM  Nové Zámky.

SOŠ Dvory nad Žitavou     http://www.sosdvory.sk/                         6 484 186

Študijné odbory

Škola podnikania

Mechanik elektrotechnik

Učebné odbory

Autoopravár

Čašník ,servírka

Kuchár

Cukrár

Strojný mechanik, zváranie

Poľnohospodárska výroba,2 r.

 

SPŠ stavebná, Hurbanovo                     http://spsstav.sk/                     7 602 507

staviteľstvo

(pomatur. štúdium –astronómia)

SOŠ veterinárna, Dražovská 14 ,Nitra      www.sosvetnr.sk                    7922002

Agropodnikanie

Veterinárne zdravotníctvo a hygiena

 

Stredná zdravotnícka škola,Farská  23,Nitra                                            http://www.szsnitra.sk/             

Farmaceutický laborant

Zdravotnícky  asistent                                           

 

  SOŠ Cintorínska 4 Nitra                             http://zssnr.edupage.org/

    6362 M kozmetička a vizážistka

  SOŠ potravinárska ,Cabajská 6 ,Nitra                                                                                  

                                                             http://www.soupcabajskanr.edu.sk/

 

      učebné odbory

mlynár cestovinár ,3r

biochemik –mliearenská výroba,3 r

mäsiar kuchár,4r

študijné odbory

kontrolór potravín

 

 Súkromná stredná umelecká škola, Škultétyho  1, Nitra                                                                                     http://www.ssusnitra.sk/

Grafický dizajn

Fotografický dizajn

Propagačné  výtvarníctvo         

 

Stredná priemyselná škola stavebná,Cabajská 4, Nitra

http://www.spssnr.sk/

Geodézia, kartografia, kataster

Staviteľstvo

 

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava       http://www.szsbaza.sk/

Asistent výživy

Farmaceutický laborant

Masér

Očný optik

Ortopedický technik

Zdravotnícky laborant

Zubný asistent

 

 

 

 

 

 

www.komposyt.sk

www.comdi.sk

www.occupationsguide.cz    - sprievodca svetom povolaní

www.corobim.sk                 - kam po škole-online videoknižnica povolaní

www.povolania.sk
www.strednaskola.sk
www.uips.sk                       -  ako na strednú školu
www.pppknm.sk                 -  testy,typológia osobnosti,test potrieb, semafor
www.svs.edu.sk

www.studia.education.sk

www.skoly.sk

www.test-osobnosti.sk

 


TOPlist